Kurs inseminacji - 50 godzin (szkolenie zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa)

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu inseminacji bydła

Program szkolenia: 

  • zajęcia teoretyczne z zakresu:
  • anatomii i fizjologii zwierząt,
  • regulacji prawnych dotyczących organizacji hodowli i rozrodu zwierząt, obowiązki inseminatora wynikające z obowiązujących przepisów, dokumentacja hodowlana obowiązująca w obrocie nasienia, zaświadczenia potwierdzające wykonanie zabiegu, obrót dokumentami, rejestrowanie zabiegów wykonanych systemie stadach ocenianych bydła mlecznego),
  • selekcji i doboru zwierząt do kojarzeń,
  • interpretacji informacji zawartych w świadectwach zootechnicznych lub innych dokumentach hodowlanych,
  • zajęcia praktyczne z zakresu:
    • postępowania z nasieniem,
    • wykonywania zabiegów sztucznego unasienniania.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy otrzymają zaświadczenie zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa