Kurs eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV (SEP) - 50 godzin

 

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do zdania egzaminu państwowego z zakresu eksploatacji instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV

 

Program szkolenia:

1. Podstawowe pojęcia w teorii elektryczności

2. Podstawy elektrotechniki

3. Prawo energetyczne

4. Prawo o miarach i ustawa o normalizacji

5. Ustawa p. pożarowa

6. Rozporządzenia tematyczne

7. Ogólne zasady prowadzenia ekspeloatacji urządzeń elektrycznych

8. Szczegółowe wymagania eksploatacyjne

9. Organizacja prac elektrycznych

10. Zasady wykonywania instalacji mieszkaniowych i przemysłowych

11. Prawidłowe oświetlenie

12. Lokalizacja i naprawa uszkodzeń linii

13. Zasady pracy silnika

14. Urządzenia pomiarowe i błędy pomiarów, sposoby wykonywania pomiarów ochronnych

15. Ochrona przeciwporażeniowa

 

Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy otrzymują zaświadczenie na druku MEN oraz podchodzą do egzaminu państwowego.