Operator wózków jezdniowych podnośnikowych - 40 godzin

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do nabycia umiejętności jazdy wózkiem widłowym oraz do zdania egzaminu zewnętrznego UDT.

 

Program szkolenia:

1. Typy stosowanych wózków jezdniowych

2. Budowa wózka

3. Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkiem

4. Bezpieczna obsługa i wymiana butli gazowych

5. Wiadomości o dozorze technicznym

6. Czynności operatora w zakresie pracy z wózkami

7. Widomości z zakresu ładunkoznawstwa

8. Wiadomości z zakresu BHP

9. Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków

 

Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy otrzymają zaświadczenia na druku MEN. Mają również mozliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego organizowanego przez UDT.