KURS PIELĘGNOWANIA OGRODÓW I TERENÓW ZIELONYCH – 32 h

Główne zagadnienia zawarte w programie kursu:

 1. Wprowadzenie do pielęgnacji ogrodów
 • Definicja pielęgnacji ogrodów
 • Zrozumienie roli i znaczenia pielęgnacji terenów zielonych
 • Wprowadzenie do podstawowych pojęć z zakresu ogrodnictwa
 • Określenie głównych celów utrzymania i rozwijania terenów zielonych
 • Znaczenie harmonii między różnymi elementami ogrodu
 1. Diagnoza stanu ogrodu
 • Analiza gleby i jej właściwości
 • Techniki pobierania próbek i analiza składu gleby
 • Wpływ gleby na zdrowie roślin
 1. Identyfikacja roślinności
 • Rozpoznawanie gatunków roślin, drzew i krzewów
 • Diagnoza stanu zdrowia roślin
 1. Ocena warunków klimatycznych
 • Analiza mikroklimatu ogrodu
 • Wpływ warunków atmosferycznych na rośliny
 1. Podstawy nawożenia i ochrony roślin
 • Wybór odpowiednich nawozów i ich zastosowanie
 • Planowanie harmonogramu nawożenia
 1. Ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami
 • Rozpoznawanie objawów chorób i ataków szkodników
 • Skuteczne strategie zwalczania szkodników i chorób
 1. Prace pielęgnacyjne w ogrodzie
 • Techniki koszenia i nawożenia trawy
 • Zwalczanie chwastów i utrzymanie trawnika w dobrej kondycji
 1. Cięcie roślin ozdobnych
 • Techniki cięcia roślin ozdobnych, krzewów i drzew
 • Kształtowanie roślin w zależności od ich charakterystyki
 1. Pielęgnacja rabat kwiatowych
 • Nawożenie i podlewanie roślin kwiatowych
 • Kontrola chwastów i dbanie o estetykę rabat
 1. Techniki podlewania ogrodu
 • Wybór odpowiednich systemów nawadniania
 • Automatyczne systemy nawadniania a ręczne podlewanie
 • Optymalne terminy podlewania w różnych warunkach
 • Techniki minimalizujące zużycie wody w ogrodzie
 • Oszczędne nawadnianie i recykling wody deszczowej
 1. Pielęgnacja ogrodów w różnych porach roku
 • Prace wiosenne
 • Prace letnie
 • Prace jesienne
 • Prace zimowe
 1. Technologie wspomagające pielęgnację ogrodu
 • Aplikacje i narzędzia online
 • Wykorzystanie aplikacji mobilnych w planowaniu pielęgnacji
 • Korzyści z nowoczesnych narzędzi w zarządzaniu ogrodem
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii w automatyzacji podlewania, koszenia, itp.
 • Efektywność i wygoda w zarządzaniu ogrodem
 1. Kreatywność w pielęgnacji ogrodu
 • Tworzenie unikatowych kompozycji z roślin
 • Ogrody tematyczne

Kurs o łącznym czasie trwania 32 godziny pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Program kursu może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.