KURS OGRODNICZY – 24 h

Główne zagadnienia zawarte w programie kursu:

  1. Ogrodnictwo i sadownictwo
  2. Zakładanie sadu – gleba i stanowisko
  3. Choroby drzew owocowych – objawy i zwalczanie
  4. Krzewy owocowe łatwe w uprawie
  5. Kalendarz pielęgnacji sadu
  6. Cięcie drzew i krzewów
  7. Ekologiczny ogród
  8. Dobre i złe sąsiedztwo roślin
  9. Choroby roślin doniczkowych

Kurs o łącznym czasie trwania 24 godziny pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Program kursu może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.