KURS ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - 24 h

Główne zagadnienia zawarte w programie kursu:

 1. Wprowadzenie do architektury krajobrazu
 • Definicja i zakres architektury krajobrazu
 • Zrozumienie roli architekta krajobrazu w kształtowaniu otoczenia
 • Przegląd różnych obszarów działania architektów krajobrazu
 1. Elementy kompozycji krajobrazu
 • Wybór roślin z uwzględnieniem klimatu i gleby
 • Zastosowanie różnych form zielonych w projektowaniu
 • Wykorzystanie elementów architektonicznych w krajobrazie
 • Meble ogrodowe, place zabaw, altany i inne struktury
 1. Woda w krajobrazie
 • Projektowanie oczek wodnych, fontann, strumieni
 • Odprowadzanie i gromadzenie wód opadowych
 1. Analiza terenu i planowanie przestrzeni
 • Analiza krajobrazu
 • Metody analizy warunków terenowych
 • Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i możliwości
 1. Planowanie przestrzeni
 • Projektowanie funkcjonalnych stref w krajobrazie
 • Zasady organizacji przestrzeni publicznych i prywatnych
 1. Projektowanie ogrodów i parków
 • Projektowanie ogrodów przydomowych
 • Zasady kompozycji i dobieranie roślin do ogrodu
 • Tworzenie przestrzeni rekreacyjnych dla społeczności
 • Integracja elementów przyrodniczych z infrastrukturą
 1. Ekorozwój i zrównoważone projektowanie
 • Zrównoważone projektowanie krajobrazu
 • Wykorzystanie ekologicznych rozwiązań w projektowaniu
 • Ochrona bioróżnorodności i zrównoważone gospodarowanie wodą
 1. Technologie i narzędzia w projektowaniu krajobrazu
 • Zastosowanie oprogramowania do projektowania ogrodów
 • Modele 3D i wirtualna rzeczywistość w prezentacji projektów
 • Wybór odpowiednich narzędzi projektowych
 • Praktyczne wskazówki dla projektantów krajobrazu
 1. Praktyczne aspekty pielęgnacji i konserwacji
 • Pielęgnacja ogrodów i terenów zielonych
 • Planowanie prac pielęgnacyjnych po zakończeniu projektu
 • Wybór roślin łatwych w utrzymaniu
 1. Konserwacja elementów architektonicznych
 • Zapobieganie degradacji struktur w krajobrazie
 • Regularne prace konserwatorskie
 1. Prezentacja i komunikacja projektów krajobrazowych
 • Techniki prezentacji projektów
 • Skuteczna komunikacja wizualna
 • Przygotowanie prezentacji dla różnych grup odbiorców
 • Negocjacje i współpraca z klientem
 • Zrozumienie potrzeb klienta i dostosowanie projektu
 • Umiejętności negocjacyjne w branży architektury krajobrazu

Kurs o łącznym czasie trwania 24 godziny pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Program kursu może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.