Dezynfekcja i sterylizacja - 6 godzin (Stacjonarnie Chorzów)

 

Cele kursu: Uczestnik kursu nabędzie praktyczną wiedzę z dezynfekcji i sterylizacji.

 

Program kursu:

 

Elementy psychologii i etyki

Wymagania dla sterylizatorni centralnej i ambulatoryjnej

Zasady BHP w technologii dezynfekcji i sterylizacji materiałów medycznych

Mycie i dezynfekcja

Sterylizacja