Kurs Opiekun osób starszych i zależnych -  30 godzin

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu prawidłowej opieki nad osobą starszą.

 

Cel kursu: Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę i umiejętności związane z pracą przy osobie starszej i zależnej. Program przewiduje naukę transferowania osoby starszej z miejsca na miejsce, zawiera tematykę żywienia osób starszych oraz charakterystykę najczęściej występujących chorób i postępowania w przypadku ich występowania.

Program kursu:

Każdy z nas się starzeje – oznaki fizyczne i psychiczne

Choroby wieku podeszłego i starczego - zmiany zachodzące w ludzkim organizmie

Czynniki wpływające na zdrowie człowieka

Organizacja opieki zdrowotnej i opieki nad osobą straszą

Rola i obowiązki opiekuna

Etyka pracy opiekuna osoby starszej

Czynności związane z opieką i pielęgnacją (osoby chodzące, leżące) – transfer osoby zależnej

Ergonomia pracy opiekuna

Omówienie chorób występujących najczęściej u osób starszych – demencja, Parkinson, Alzheimer, cukrzyca, padaczka, udar mózgu – typowe zachowania osób z poszczególnymi chorobami

Komunikacja z Pacjentem – potrzeby Pacjenta

Ból i jego leczenie

Zapobieganie odleżynom i innym powikłaniom u osób leżących

Opieka długoterminowa, opieka dzienna dla osób starszych

Zasady prawidłowego żywienia osób starszych – co jest dozwolone a co zabronione?

Zajęcia w podeszłym wieku – charakterystyka, aktywizacja podopiecznych

Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1050 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).