Kurs Pomoc stomatologiczna -  32 godziny

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu pracy w charakterze pomocy stomatologicznej.

 

Cel kursu: Uczestnicy kursu poznają tajniki wiedzy związanej z pracą w gabinecie stomatologicznym. Dowiedzą się jak skutecznie komunikować się z Pacjentem, jak asystować lekarzowi dentyście. Poznają podstawowe narzędzia i leki wykorzystywane w gabinecie stomatologicznym.

Program kursu:

Wprowadzenie do asystowania w stomatologii (zespół, etyka, obowiązki, prawodawstwo)

  • co to jest pomoc stomatologiczna?
  • obowiązki związane z rejestracją Pacjentów
  • skuteczne komunikowanie się z zespołem i z pacjentem, empatia

Dokumentacja medyczna i finansowa

Budowa narządu żucia

Mikrobiologia

Patologia

Stomatologia kliniczna

  • zapobieganie zakażeniom
  • BHP – procedury
  • optymalne wyposażenie gabinetu – wyposażenie standardowe i specjalistyczne

Dezynfekcja i sterylizacja – aseptyka, antyseptyka, środki i narzędzia ochrony

Stomatologia odtwórcza – wypełnienia, uzupełnienia protetyczne, implanty

Profilaktyka w stomatologii

Specjalistyczne obszary stomatologii – endodoncja, ortodoncja, pedodoncja, chirurgia
Dokumentacja medyczna – procedury

Przygotowanie pacjenta kliniki oraz operatora do zabiegów stomatologicznych.

Omówienie pracy z mikroskopem endodontycznym oraz kamerą wewnątrzustną
Instruktaż asystowania na cztery i sześć rąk
Odpady medyczne

 

po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1050 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).