Kurs Rejestratorka medyczna -  24 godziny

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu pracy na stanowisku rejestratorki medycznej.

 

Cel kursu: Uczestnicy kursu poznają tajniki pracy w charakterze rejestratorki medycznej. Poznają czynności wykonywane przez rejestratorkę codziennie w ramach obsługi Pacjentów.

Program kursu:

Zasady organizacji pracy w rejestracji medycznej

Przepisy prawa dotyczące pracy na stanowisku sekretarki/rejestratorki medycznej

Podstawowe  dokumenty dla branży zdrowotnej

Instrukcja kancelaryjna - obieg informacji i dokumentacji medycznej

Archiwizacja dokumentacji medycznej

Zgłoszenia Pacjentów: umawianie terminów poszczególnych usług medycznych, przyjmowanie materiału do badań, wydawanie zaświadczeń, sporządzanie odpisów

Kultura, etyka w zawodzie recepcjonistki medycznej

Budowanie profesjonalnych relacji z pacjentem oraz lekarzem

Zasady obsługi Pacjenta – skuteczna komunikacja osobista, mailowa i telefoniczna, asertywność, trudne sytuacje w pracy

Obsługa urządzeń biurowych

 

po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1050 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).