Kurs pracownik administracyjno – biurowy - 20 godzin
 
 
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich obecnych i potencjalnych pracowników biurowych, dla osób które wiążą swoją karierę zawodową z administracją i zarządzaniem biurem. Kurs spełni oczekiwania osób, które chcą zmienić zawód, szukają pracy, bądź tez chcą podnieść swoje kompetencje w danym zakresie.  
 
 
Program kursu:
 

1. Elementy prawa administracyjnego

 • administracja publiczna, prawo administracyjne, podstawowe pojęcia
 • źródła prawa administracyjnego
 • akt administracyjny
 • postępowanie administracyjne
 • sądowa kontrola decyzji i postanowień

2. Czynności biurowe

 • redagowanie pism i listów, pisanie raportów
 • Prawo pracy 
 • Prowadzanie dokumentacji pracowniczej 
 • Ochrona danych osobowych i archiwizacja akt osobowych
 • Czynności kancelaryjne w sekretariacie
 • Fazy obiegu pism
 • Minimum na temat korespondencji
 • Zarządzanie czasem
3. Szefowie i asystentki
4. Współpracownicy i interesanci
5. Rozmowy telefoniczne
6. Delegacje służbowe, krajowe i zagraniczne.
7. Dyplomacja w firmie
 
Po ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.