Kurs księgowości komputerowej dla  małych i średnich firm -  60 godzin

 

Kurs jest przeznaczony dla osób, które mają już podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i księgowości.

 

Cel kursu: Przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych, rozliczeń z urzędami skarbowym i ZUS, oraz zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia księgowości komputerowej z wykorzystaniem programu Symfonia, Rachmistrz i obsługą Płatnika

 

Program kursu:

Blok podatkowo - prawny

 • Podatki – charakterystyka, podział
 • Czym jest ordynacja podatkowa
 • Obowiązujące w Polsce prawo podatkowe
 • Prawo cywilne a prawo spółek handlowych

Blok podstaw rachunkowości

 • Podstawy prawne rachunkowości - ustawa nadrzędna
 • Księgi rachunkowe
 • Czym jest konto księgowe?
 • Funkcjonowanie i podział kont
 • Kartoteka ilościowo-wartościowa
 • Zestawienie obrotów i sald
 • Najczęstsze błędy księgowe
 • Jak funkcjonuje zakładowy plan kont
 • Ewidencja operacji gospodarczych na kontach analitycznych i syntetycznych

Blok księgowy

 • Ewidencja kosztów na kontach
 • Ewidencja środków pieniężnych i kredytów bankowych
 • Ewidencja rozrachunków
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja materiałów i towarów
 • Ewidencja kapitałów własnych
 • Ewidencja operacji gospodarczych

Blok sprawozdanie finansowe

 • Wynik finansowy - ustalanie
 • Sprawozdania finansowe - bilans, rachunek zysków i strat
 • Analiza sprawozdań finansowych

Blok księgowości komputerowej

 • Program komputerowy do obsługi Księgi przychodów i rozchodów - RACHMISTRZ
 • Program komputerowy do wystawiania faktur - REWIZOR
 • Program komputerowy do obsługi ZUS - PŁATNIK
 • Program komputerowy do obsługi systemu finansowo-księgowego - SYMFONIA

po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1050 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).