Kurs Księgowość w działalności gospodarczej -  20 godzin

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu podstaw księgowości przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Cel kursu: Uczestnicy kursu poznają tajniki wiedzy związanej z systemem opodatkowania działalności gospodarczej w polskim prawie.

Program kursu:

Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Zasady prowadzenia księgowości przedsiębiorstwa

Rodzaj prowadzonej księgowości przedsiębiorstwa a formy opodatkowania:

  • księgowość uproszczona (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych według skali podatkowej a podatek linowy)
  • pełna księgowość - księgi rachunkowe (opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych według skali podatkowej a podatek linowy, podatek dochodowy od osób prawnych)

Małe przedsiębiorstwa (definiowanie, ulgi i zwolnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej)

Koszty w działalności gospodarczej

 

po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1050 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).