Kurs Marketing internetowy -  30 godzin

 

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu marketingu internetowego.

 

Cel kursu: Uczestnicy kursu poznają tajniki wiedzy związanej z marketingiem internetowym. Program przewiduje szeroki zakres tematyki związanej z promocją biznesu w internecie. W ramach warsztatu każdy słuchacz uzyska praktyczną wiedzę na temat prowadzenia kampanii marketingowych w wyszukiwarkach, wykorzystania nowych mediów i technologii mobilnych, podnoszenia funkcjonalności i użyteczności stron internetowych, analizy zachowań użytkowników w internecie.

Program kursu:

Wprowadzenie do marketingu internetowego

E-mail marketing – rodzaje, zasady

Mobile marketing

Marketing perswazyjny – zastosowanie perswazji

Social media marketing (i monitoring mediów społecznościowych)

Marketing w wyszukiwarkach (sem/seo)

Internet PR (w tym seo pr) – zasady pisania tekstów PR, tekstów na stronę www, wykorzystanie możliwości internetu, bannery, blogi, strony internetowe

Użyteczność serwisów internetowych

Media społecznościowe

E-commerce – podstawy

 

po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1050 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).