Kurs Pracownik biurowy z obsługą MS Office -  24 godziny 

 

Cel kursu: Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na sprawne wykonywanie prac biurowych oraz obsługę pakietu MS Office

 

Program kursu:

Organizacja pracy biurowej

 • działanie biura
 • urządzenia biurowe
 • schemat organizacyjny firmy a zadania sekretariatu
 • organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji
 • korespondencja biurowa
 • dokumentacja handlowa, faktury VAT, rachunki
 • techniki sporządzania różnych dokumentów biurowych
 • rozliczanie podróży służbowej

Przepływ informacji i sprawna, efektywna komunikacja w zarządzaniu biurem

 • komunikacja jako podstawowy składnik interakcji pomiędzy ludźmi
 • umiejętności komunikacji
 • sprawna komunikacja z klientami, współpracownikami i szefem
 • bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania

Organizacja i zarządzanie

 • zarządzanie czasem
 • określenie i weryfikacja celów działania

Obsługa urządzeń biurowych i komputera

 • obsługa: faxu, kserokopiarki, drukarki, skanera, bindownicy
 • podstawy obsługi komputera i pakietu MS OFFICE
 • przetwarzanie tekstów – MS Word
 • arkusze kalkulacyjne – MS Excel
 • Internet