Szkolenie obsługa kas fiskalnych z fakturowaniem - 8 godzin 
 
Szkolenie przeznaczone jest w głównej mierze dla osób, które planują rozpoczęcie pracy na stanowisku handlowym. Wiedza, którą Uczestnik uzyska po zakończonym kursie pozwoli osobie nawet nie posiadającej doświadczenia, stać się bardziej atrakcyjną na rynku pracy. 
 
Program kursu:
  1. Elementy prawa
  2. Towaroznawstwo
  3. Dokumentacja handlowa i magazynowa
  4. Obsługa kas fiskalnych
  5. Ćwiczenia  z programem do fakturowania, np. FPP firmy CDN/ Proste faktury 
 
Po ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.