Kurs obsługi kas fiskalnych -  10 godzin

Cel kursu: Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na sprawne posługiwanie się kasą fiskalną.

 

Program kursu:

Warunki techniczne, które muszą spełniać kasy fiskalne w polskim prawie

Zasady stosowania kas przez podatników

Obowiązkowe informacje zawarte na paragonie

Rodzaje kas, stosowane systemy kasowe

Kontrole US a obowiązki kasjera

Ewidencja sprzedaży za pomocą kas

Sprzedaż przy wykorzystaniu kodów PLU i kodów kreskowych

Stosowane powszechnie formy płatności

Anulowanie paragonu

Programowanie stawek VAT, nagłówka, nowych programów

Raporty: dobowy, okresowy, towarów, zaprogramowanych opakowań zwrotnych

 

po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1050 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).