Kurs bezwzrokowego pisania na komputerze -  30 godzin

 

Cel kursu: Zdobycie umiejętności bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputerowej

 

Program kursu:

Budowa klawiatury komputerowej

Prawidłowa pozycja przy komputerze

Metoda bezwzrokowa 10 - palcowa

Uwarunkowania ergonomiczne pracy biurowej

Opanowanie klawiatury metodą bezwzrokową 10 – palcową

Pomiar szybkości pisania

Litery polskie ze znakami diakrytycznymi

 • ćwiczenia pozycyjne, rytmu, wyrazowe
 • praca na dokładność, ćwiczenia biegłości
 • przepisywanie zestawów wyrazowych w języku polskim i w językach obcych (angielski, niemiecki)
 • ćwiczenia: litery asdf-jkl; i ł, g i h, e i i, u i r, litery wielkie, t i y, c, x, z oraz przecinek, kropka, kreska ukośna, v i n, b i n, w i o, p i q, ż, ó, ź, ą, ę, ś, ć, ń
 • obsługa klawiatury numerycznej

Skróty, skrótowce, cyfry rzymskie

Cyfry arabskie i inne znaki

Przepisywanie tekstów na dokładność

Doskonalenie biegłości bezwzrokowego pisania – ćwiczenia na tekstach

Układy graficzne tekstów

 • zasady redagowania tekstów w układzie blokowym i a linea
 • formatowanie tekstów w układach graficznych
 • wyróżnianie tekstu
 • profesjonalna korekta
 • skróty klawiaturowe w MS WORD
 • klawiatura numeryczna
 • doskonalenie biegłości

po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1050 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).