Kurs Marketing internetowy -  30 godzin

Kurs asystencko-sekretarski -  30 godzin

Kurs Kadry i płace -  24 godziny

Kurs Księgowość w działalności gospodarczej -  20 godzin

Rozszerzony Kurs Kadry i płace -  80 godzin

Kurs księgowości komputerowej dla  małych i średnich firm -  60 godzin

Kurs bezwzrokowego pisania na komputerze -  30 godzin

Kurs administracyjno - biurowy -  30 godzin

Kurs obsługi kas fiskalnych z obsługą terminali i fakturowaniem- 16 godzin 

Kurs Pracownik biurowy z obsługą MS Office -  24 godziny