Tworzenie stron www  – 30 godzin

 

Cel kursu: Uczestnicy kursu poznają praktyczne aspekty tworzenia stron internetowych. Kurs ma na celu zapoznanie uczestników ze składnią i elementami języków XHTML i CSS. Kurs składa się z części teoretycznej, dzięki której uczestnik poznaje kluczowe zagadnienia z zakresu tworzenia stron internetowych w tych technologiach oraz z części praktycznej, gdzie zdobytą wiedzę wykorzysta do samodzielnego wykonania strony www. 

Program kursu:

  1. Wprowadzenie

Warstwa dokumentu i prezentacji

Możliwości języka html/xhtml

Zasady konstrukcji znaczników

  1. Podstawowe wiadomości

Przesyłanie strony na serwer za pomocą klienta FTP

Testowanie strony i sposoby na odnajdowanie błędów

Standardy, typy dokumentów i W3C

Przystosowanie strony do różnych rozdzielczości i przeglądarek

Tagi - słowa kluczowe, opis strony

  1. Język XHTML

Tekst i formatowanie tekstu, listy i wypunktowania

Grafika i jej atrybuty

Elementy blokowe i liniowe

Hiperłącza

Tabele

  1. Kaskadowe arkusze stylów (CSS)

Składnia CSS: właściwości i ich wartości

Selektory proste i złożone

Grupowanie selektorów

Metody dołączania stylów do dokumentu HTML

Style alternatywne (elementy CSS3)

  1. Projektowanie strony www

Floating i pozycjonowanie (static, relative, absolute i fixed)

Układ wielokolumnowy

Pozycjonowanie absolutne

Dobre praktyki tworzenia stron internetowych

Eksport na serwer

Walidacja strony

Elementy związane z pozycjonowaniem i seo