Rozszerzony kurs grafiki komputerowej – 80 godzin

 

Cel kursu: Uczestnicy kursu poznają praktyczne aspekty korzystania z programów: Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe InDesigne, Illustrator.

Program kursu:

Corel Draw:

 1. Interfejs programu Corel Draw

Grafika rastrowa i wektorowa – specyfika, podobieństwa i różnice

Najpopularniejsze formaty graficzne

Arkusz roboczy Corela, personalizacja interfejsu, paski, okna, dokery, skróty

Otwieranie, zapisywanie i opcje dokumentu CDR.

Menedżer obiektów i symboli – praca na warstwach

Teczki podręczne

Rodzaje widoków, dokumenty wielostronicowe

Linijki, siatka, prowadnice - ustawienia

 1. Podstawowe narzędzia edycyjne

Rysowanie, przenoszenie, usuwanie obiektów

Skalowanie, obracanie, pochylanie obiektów przy pomocy myszki

Duplikowanie obiektów (wszystkie metody)

Ustawianie atrybutów konturu

Zapoznanie się ze wszystkimi rodzajami wypełnień, tworzenie własnych wypełnień

 1. Precyzyjne transformacje obiektów

Rozmiar i położenie

Obrót

Skala i lustro

Pochylanie

 1. Wyrównywanie i rozkład obiektów, modyfikowanie kształtu

Grupowanie i łączenie

Kształtowanie obiektów: część wspólna, przycinanie, spawanie

Edycja krzywej Bezier\'a i tworzenie złożonych kształtów narzędziem kształtu

Praca na węzłach

Rozłączanie i łączenie obiektów

Rozłączanie, łączenie i wyrównywanie węzłów

 1. Tekst i obróbka tekstu w Corelu

Formatowanie i edycja tekstu

Rodzaje i atrybuty tekstu

Dopasowywanie tekstu do ścieżki

 1. Narzędzia wspomagające pracę w Corel Draw

Wektoryzacja grafik rastrowych

Import formatów nie obsługiwanych przez program do grafiki wektorowej

Wymiarowanie obiektów – rysunek techniczny

Przygotowanie pliku do druku w formacie postscriptowym EPS

 1. Efekty w formacie wektorowym

Perspektywa

Obwiednia

Metamorfoza

Wytłoczenie

Soczewki – warstwy efektowe

Kadrowanie

Interaktywne efekty, m.in. przezroczystość

 1. Efekty w formacie rastrowym

Trójwymiarowe

Rozmywanie, wyostrzanie

Twórcze, zniekształcanie, ozdobne

 1. Własny projekt reklamowy w formacie wektorowym

Adobe Photoshop:

 1. Interfejs programu Adobe Photoshop 

Grafika rastrowa i wektorowa – specyfika, podobieństwa i różnice

Najpopularniejsze formaty graficzne

Arkusz roboczy Photoshopa, personalizacja interfejsu, paski, okna, dokery, skróty

Otwieranie, zapisywanie i opcje dokumentu PSD.

Linijki, siatka, prowadnice - ustawienia

Definiowanie wielkości i rozdzielczości obrazu

Definiowanie wielkości obszaru roboczego

Przygotowanie obrazu do druku i na stronę WWW

Kadrowanie

 1. Technika pracy na warstwach

Tworzenie nowych warstw - metody Kopiowania, Usuwania, Zmiany kolejności warstw

Blokowanie przezroczystości, położenia, pikseli

Łączenie warstw, spłaszczanie obrazka

Zmiana przezroczystości między warstwami

Wyrównywanie warstw

Zarządzanie warstwami za pomocą zestawów (folderów)

Style warstwy, grupowanie i transformacje warstw

 1. Selekcje

Podstawowe narzędzia selekcyjne i ich ustawienia

Operacje na selekcjach: Wtapianie, Wygładzanie, Rozszerzanie, Zawężanie, Transformacja swobodna

Zapisywanie zaznaczenia w kanale

Zaznaczanie pikseli podobnych i powiększanie automatyczne zaznaczenia,

Zaznaczanie zakresu koloru

Przenoszenie selekcji i warstw między obrazami

Wypełnianie selekcji i obrys

 1. Podstawowe narzędzia malarskie

Pędzel, Ołówek, Gumka

 1. Praca z tekstem

Formatowanie tekstu

Praca z tekstem akapitowym

Efekty tekstowe

 1. Podstawy edycji i tonowania obrazu

Rozjaśnianie, ściemnianie, nasycanie, wysycanie, smużenie

Pieczątka (Stamp Tool), Łatka i inne...

RGB, CMYK, LAB, HSB

Omówienie kanałów

Praca z obrazem czarno-białym

Funkcje i narzędzia retuszerskie

 1. Korekta kolorystyczna obrazu

Automatyczna korekta obrazów

Praca na poziomach jasności i Histogramie

Korygowanie poziomów jasności za pomocą Curves

Zmiana kolorów, nasycenia, jasności za pomocą Hue-Saturation

Zmiana kolorów, nasycenia, jasności za pomocą Replace Color

Filtrowanie korekcyjne i destrukcyjne

 1. Ścieżki - tworzenie i edycja

Przekształcanie ścieżek w selekcje i odwrotnie

Narzędzia do edycji ścieżek

Praca na węzłach

 1. Funkcje grafiki internetowej

Tworzenie animacji

Tworzenie MAP "Cięcie" obrazków

Tworzenie Rollover

 1. Własny projekt reklamowy w formacie rastrowym

InDesigne:

 1. Interfejs

Obszar roboczy

Praca z panelami

Okno dokumentu

Nawigacja

Nawigacja między stronami

Widok stron

 1. Tworzenie dokumentów

Ustawienia nowego dokumentu

Ustawienia marginesów

Ustawienia łamów

 1. Zarządzanie stronami

Edycja stron

Strony wzorcowe

Numerowanie stron

Podział na sekcje

 1. Tekst

Stawianie i edycja tekstu

Import z innych programów (word)

Ramki tekstowe

Dopasowanie tekstu do ścieżki

Wyszukiwanie i zamiana

 1. Grafika

Importowanie obrazów

Łącza

Edycja ramki graficznej

Praca na warstwach

 1. Transformacje

Kopiowanie obiektów

Obracanie obiektów

Skalowanie obiektów

Odbicie obiektów

 1. Tworzenie i edycja obiektów

Zaznaczanie

Rysowanie ścieżek

Wypełnienie i obrys obiektów

Efekty

Krycie obiektów

Kopiowanie atrybutów obiektu

Grupowanie i blokowanie obiektów

 1. Kolory

Wypełnienie pełne i tonalne

Biblioteki kolorów

 1. Akapity

Praca z akapitami

Podział tekstu na kolumny

Listy numerowane i punktowane

 1. Style

Tworzenie styli akapitowych i znakowych

 1. Elementy interaktywne

Odnośniki

Zakładki

Przyciski

 1. Tabele

Tworzenie tabel

Formatowanie i edycja tabel

Style

 1. Praca w złożonych dokumentach

Podział dokumentu na rozdziały

Tworzenie spisów treści

 1. Eksport

Korekta tekstu

Opcje drukowania

Eksport do pdf

 

Adobe Illustrator:

 1. Podstawowe zagadnienia

Omówienie interfejsu programu Adobe Illustrator

Zapisywanie, otwieranie oraz tworzenie nowego dokumentu

Obszary robocze – konfiguracja

Wykorzystanie szablonów oraz ich modyfikacja

 1. Interfejs

Użycie paneli

Obszar roboczy programu

Nawigacja w aplikacji

Prowadnice i siatka – konfiguracja i zastosowanie

Podgląd dokumentu dostosowany do potrzeb użytkownika

 1. Rysowanie obiektów

Rysowanie prostokątów i kwadratów

Rysowanie elips i okręgów

Tworzenie wielokątów i ich formatowanie

Inteligentne prowadnice – zastosowanie w praktyce

Rysowanie linii prostych, łuków, nietypowych kształtów

Zastosowanie narzędzia pióro, narzędzia ołówek

 1. Edycja obiektów

Kopiowanie obiektów na różne sposoby

Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów

Obracanie obiektów

Skalowanie obiektów

Tworzenie odbicia lustrzanego

Narzędzie swobodnego przekształcenia

 1. Edycja ścieżek

Edycja punktów

Zastosowanie narzędzia pathfinder

Zastosowanie narzędzia offset

Usuwanie fragmentów obiektów za pomocą gumki

Łączenie ścieżek

Podział obiektów na siatkę

 1. Praca z tekstem

Wprowadzanie zwykłego tekstu

Tekst akapitowy

Formatowanie tekstu

Opcje akapitu

Dopasowanie tekstu do ścieżki

Zmiana tekstu na krzywe

 1. Edycja wyglądu obiektów

Zastosowanie panelu Wygląd

Wybór elementu docelowego

Stosowanie wielu atrybutów

Kopiowanie wyglądu

 1. Praca z kolorem obiektów

Wypełnianie obiektów kolorem

Próbki koloru i ich definiowanie

Tworzenie próbek globalnych

Tworzenie grup i bibliotek koloru

Wypełnienie obiektów gradientem liniowym i radialnym

Wypełnianie obiektu wzorkiem

Tworzenie własnego wzorku

 1. Symbole

Zastosowanie symboli

Definiowanie własnych symboli

Tworzenie kompozycji z wykorzystaniem symboli

 1. Zastosowanie wybranych efektów

Dodawanie cienia do obiektów

Tekst akapitowy

Przegląd wybranych efektów

Efekt scribble, warp, 3D

Mapowanie grafiki

 1. Warstwy i grupy

Grupowanie obiektów

Edycja zawartości

Zastosowanie warstw