MS Excel – poziom rozszerzony – 16 godzin

Cel kursu: Uczestnicy kursu poznają praktyczne aspekty korzystania z programu MS Excel.

 

Program kursu:

 

Powtórzenie głównych zagadnień z poziomu podstawowego

Import danych

Sprawdzanie poprawności danych

Usuń duplikaty

Listy niestandardowe

Sortowanie i filtrowanie zaawansowane

Formatowanie warunkowe - podstawy

Funkcje tekstowe: ZŁĄCZ.TEKSTY, LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY, LITERY.WIELKIE, LITERY.MAŁE, Z.WIELKIEJ.LITERY, polecenie: Tekst jako kolumny

Funkcja JEŻELI

Liczenie komórek z jednym kryterium. Funkcja LICZ.JEŻELI

Sumowanie warunkowe z jednym kryterium. Funkcja SUMA.JEŻELI

Podstawowe funkcje wyszukiwania: WYSZUKAJ.PIONOWO.WYSZUKAJ.POZIOMO

Tabele przestawne – podstawy (tworzenie tabel, dodawanie danych, podstawowe opcje wyświetlania danych, filtrowanie, grupowanie)

Zaokrąglanie. Funkcje: ZAOKR, ZAOKR.DO.CAŁK, ZAOKR.W.GÓRĘ

Polecenie Znajdź/Zamień