Auto Cad – I stopień - 24 godziny

Cel kursu: Uczestnicy kursu poznają praktyczne aspekty tworzenia i edycji projektów tworzonych przy zastosowaniu programu Auto Cad.

Program kursu:

 1. Interfejs programu AutoCAD
 • wygląd głównego okna aplikacji: Paski narzędzi, Kursor i Obszar roboczy, Zakładki, Linia poleceń, Pasek stanu – klawisze funkcyjne, Klawisz Escape Lokalny układ współrzędnych (LUW)
 • dopasowanie programu do własnych potrzeb (zmiana wyglądu głównego okna aplikacji, dostosowanie pasków narzędzi, tworzenie własnych pasków narzędzi)
 • tworzenie rysunków (używanie standardu, szablony, kreatory)
 • otwieranie rysunków istniejących w formacie DWG
 • zapisywanie rysunków w dowolnych formatach
 1. Tworzenie podstawowych obiektów
 • rysowanie linii / prostej / multilinii / polilinii
 • metody oglądania rysunku ZOOM, PAN
 • rysowanie okręgu / łuku / elipsy
 • rysowanie wieloboku / prostokąta / splajnu
 1. Edycja obiektów
 • wymaż / kopiuj / przesuń / obrót
 • lustro / odsuń /szyk
 • utnij / wydłuż / przedłuż /rozciągnij / przerwij
 • tryby lokalizacji względem obiektu
 • omówienie uchwytów
 • skala /fazuj / zaokrąglij
 • zmienne systemowe
 1. Wymiarowanie
 • wymiarowanie kątowe, baza, szybka linia odniesienia, szeregowe
 • rysowanie odnośników, tolerancja (kolor odnośników)
 • edycja napisu wymiarowego
 • obracanie napisu, przesuwanie wymiaru
 • tworzenie nowego stylu wymiarowego
 • zaokrąglanie wartości wymiarowej
 • zmiana czcionki wymiarowej
 1. Warstwy
 • tworzenie nowej linii / kolor / rodzaj linii / szerokość linii / styl kreślenia
 • tworzenie atrybutu
 • umieszczanie atrybutów w bloku
 • atrybut widoczny i niewidoczny
 • modyfikacja atrybutu (zmiana nazwy, rodzaj)
 • warstwa widoczna/ukryta
 • zablokuj/odblokuj we wszystkich rzutniach
 • zamknij/otwórz
 1. Tekst
 • dwuwierszowy
 • ułamki
 • czcionka / style napisów / treść napisów / wysokość napisów / justyfikacja
 • podgląd wpisywanego tekstu
 • zmiana wysokości napisów, zmiana stylu napisów
 • nowy rodzaj czcionki
 • tekst pod określonym kątem / tekst w pionie
 • wpasowanie napisu pomiędzy 2 punkty
 • sprawdzanie pisowni
 • paragraf tekstowy / kolor / szerokość / czcionka / granice
 1. Blok
 • tworzenie nowego bloku, usuwanie i modyfikacja blok
 • wstawianie bloku, biblioteka bloków
 • nazwa bloku, odbicie lustrzane, punkt wstawiania
 • bloki o różnych kolorach i typach linii
 • podgląd przed wstawieniem bloku
 • odzyskiwanie obiekty po wstawieniu do bloków
 • wykorzystanie bloku przy tworzeniu innych rysunków
 1. Kreskowanie
 • wybór obszaru do kreskowania
 • wybór wzoru kreskowania
 • podgląd kreskowania
 • skala
 • dziedziczenie parametrów kreskowania
 • multilinia / jak utworzyć styl multilinii / jak sterować końcówkami multilinii
 • modyfikacja multilinii
 1. Drukowanie
 • podgląd wydruku
 • ustawienie urządzenia drukującego – Konfiguracja plotera
 • edytor konfiguracji urządzenia drukującego
 • arkusze i rzutnie
 • kreśl do pliku