Corel Draw – 25 godzin

 

Cel kursu: Uczestnicy kursu poznają praktyczne aspekty tworzenia i edycji projektów graficznych tworzonych przy zastosowaniu programu Corel Draw.

Program kursu:

  1. Interfejs programu Corel Draw

Grafika rastrowa i wektorowa – specyfika, podobieństwa i różnice

Najpopularniejsze formaty graficzne

Arkusz roboczy Corela, personalizacja interfejsu, paski, okna, dokery, skróty

Otwieranie, zapisywanie i opcje dokumentu CDR.

Menedżer obiektów i symboli – praca na warstwach

Teczki podręczne

Rodzaje widoków, dokumenty wielostronicowe

Linijki, siatka, prowadnice - ustawienia

  1. Podstawowe narzędzia edycyjne

Rysowanie, przenoszenie, usuwanie obiektów

Skalowanie, obracanie, pochylanie obiektów przy pomocy myszki

Duplikowanie obiektów (wszystkie metody)

Ustawianie atrybutów konturu

Zapoznanie się ze wszystkimi rodzajami wypełnień, tworzenie własnych wypełnień

  1. Precyzyjne transformacje obiektów

Rozmiar i położenie

Obrót

Skala i lustro

Pochylanie

  1. Wyrównywanie i rozkład obiektów, modyfikowanie kształtu

Grupowanie i łączenie

Kształtowanie obiektów: część wspólna, przycinanie, spawanie

Edycja krzywej Bezier\'a i tworzenie złożonych kształtów narzędziem kształtu

Praca na węzłach

Rozłączanie i łączenie obiektów

Rozłączanie, łączenie i wyrównywanie węzłów

  1. Tekst i obróbka tekstu w Corelu

Formatowanie i edycja tekstu

Rodzaje i atrybuty tekstu

Dopasowywanie tekstu do ścieżki

  1. Narzędzia wspomagające pracę w Corel Draw

Wektoryzacja grafik rastrowych

Import formatów nie obsługiwanych przez program do grafiki wektorowej

Wymiarowanie obiektów – rysunek techniczny

Przygotowanie pliku do druku w formacie postscriptowym EPS

  1. Efekty w formacie wektorowym

Perspektywa

Obwiednia

Metamorfoza

Wytłoczenie

Soczewki – warstwy efektowe

Kadrowanie

Interaktywne efekty, m.in. przezroczystość

  1. Efekty w formacie rastrowym

Trójwymiarowe

Rozmywanie, wyostrzanie

Twórcze, zniekształcanie, ozdobne

  1. Własny projekt reklamowy w formacie wektorowym