Adobe Photoshop – 16 godzin

Cel kursu: Uczestnicy kursu poznają praktyczne aspekty tworzenia i edycji projektów graficznych tworzonych przy zastosowaniu programu Adobe Photoshop.

Program kursu:

  1. Interfejs programu Adobe Photoshop 

Grafika rastrowa i wektorowa – specyfika, podobieństwa i różnice

Najpopularniejsze formaty graficzne

Arkusz roboczy Photoshopa, personalizacja interfejsu, paski, okna, dokery, skróty

Otwieranie, zapisywanie i opcje dokumentu PSD.

Linijki, siatka, prowadnice - ustawienia

Definiowanie wielkości i rozdzielczości obrazu

Definiowanie wielkości obszaru roboczego

Przygotowanie obrazu do druku i na stronę WWW

Kadrowanie

  1. Technika pracy na warstwach

Tworzenie nowych warstw - metody Kopiowania, Usuwania, Zmiany kolejności warstw

Blokowanie przezroczystości, położenia, pikseli

Łączenie warstw, spłaszczanie obrazka

Zmiana przezroczystości między warstwami

Wyrównywanie warstw

Zarządzanie warstwami za pomocą zestawów (folderów)

Style warstwy, grupowanie i transformacje warstw

  1. Selekcje

Podstawowe narzędzia selekcyjne i ich ustawienia

Operacje na selekcjach: Wtapianie, Wygładzanie, Rozszerzanie, Zawężanie, Transformacja swobodna

Zapisywanie zaznaczenia w kanale

Zaznaczanie pikseli podobnych i powiększanie automatyczne zaznaczenia,

Zaznaczanie zakresu koloru

Przenoszenie selekcji i warstw między obrazami

Wypełnianie selekcji i obrys

  1. Podstawowe narzędzia malarskie

Pędzel, Ołówek, Gumka

  1. Praca z tekstem

Formatowanie tekstu

Praca z tekstem akapitowym

Efekty tekstowe

  1. Podstawy edycji i tonowania obrazu

Rozjaśnianie, ściemnianie, nasycanie, wysycanie, smużenie

Pieczątka (Stamp Tool), Łatka i inne...

RGB, CMYK, LAB, HSB

Omówienie kanałów

Praca z obrazem czarno-białym

Funkcje i narzędzia retuszerskie

  1. Korekta kolorystyczna obrazu

Automatyczna korekta obrazów

Praca na poziomach jasności i Histogramie

Korygowanie poziomów jasności za pomocą Curves

Zmiana kolorów, nasycenia, jasności za pomocą Hue-Saturation

Zmiana kolorów, nasycenia, jasności za pomocą Replace Color

Filtrowanie korekcyjne i destrukcyjne

  1. Ścieżki - tworzenie i edycja

Przekształcanie ścieżek w selekcje i odwrotnie

Narzędzia do edycji ścieżek

Praca na węzłach

  1. Funkcje grafiki internetowej

Tworzenie animacji

Tworzenie MAP "Cięcie" obrazków

Tworzenie Rollover

  1. Własny projekt reklamowy w formacie rastrowym