MS Excel – poziom podstawowy – 16 godzin

Cel kursu: Uczestnicy kursu poznają praktyczne aspekty korzystania z programu MS Excel.

Program kursu:

  1. Interfejs programu

Wprowadzanie danych

Zapisywanie, otwieranie i opcje dokumentu.

  1. Wprowadzanie formuł

Wprowadzanie funkcji

Tworzenie kalkulacji zawierającej formuły

  1. Zaznaczanie komórek, zakresów komórek, kolumn, wierszy, arkuszy

Dopasowanie szerokości, ukrywanie kolumn i wierszy

Usuwanie, kopiowanie, przenoszenie, zmienianie nazwy arkusza

Wprowadzanie danych do komórek, usuwanie zawartości komórki

Kopiowanie, przenoszenie zawartości komórek

Adresowanie komórek

Wstawianie komórek, wierszy, kolumn, arkuszy

Formatowanie komórek

  1. Wykorzystanie kreatora funkcji

Tabele przestawne

Tworzenie dokumentu zawierającego elementy zaawansowane

  1. Filtrowanie Danych

Sortowanie Danych

Korespondencja seryjna

  1. Tworzenie wykresu

Opcje wykresu

Tworzenie dokumentu zawierającego wykres