Kurs Grafiki komputerowej stopień III - 30 godzin
 
Szkolenie skierowane jest do osób z biegłą znajomością obsługi komputera, które chcą pracować w zawodzie grafika komputerowego, osób pracujących w działach marketingu i reklamy, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, pracowników biurowych, którzy chcą używać niestandardowych elementów graficznych wektorowych w tworzonych przez siebie dokumentach oraz osób które pasjonują się grafiką komputerową i chcą rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie.
 
Program kursu:
1. Photoshop
 • Zaawansowane metody pracy z warstwami
 • Zakres dynamiczny, Scalanie zdjęć do HDR
 • Fotografia RAW, Praca z Adobe Camera RAW
 • Automatyzacja pracy: Paleta Operacje, Tworzenie sekwencji wsadowych
 • Projektowanie szablonów i definiowanie zmiennych
 • Efekty 3D
 • Kolaże i fotomontaże – realistyczne i surrealistyczne
 • Tworzenie ulotek, reklam, plakatów
2. Ilustrator
 • Praca z pędzlami, Praca z bibliotekami pędzli, Tworzenie własnych pędzli
 • Praca na warstwach, Wykorzystania palety Warstwy do zarządzania projektem, Praca z przezroczystością i trybami przenikania (mieszania) warstw
 • Praca z kolorem: Praca z dokerem Próbki, Tworzenie i edycja wypełnień siatkowych
 • Zastosowanie efektów specjalnych, Praca z dokerem Wygląd i Style graficzne
 • Tworzenie przejść, Tworzenie maski odcinania
 • Zaawansowana praca z tekstem: Tworzenie tekstów ozdobnych, w akapitach i pisanych po ścieżkach, Paleta typografia i Akapit, Oblewanie grafiki tekstem, Style znakowe i akapitowe
 • Tworzenia i edycja obiektów 3D
 • Łączenie grafiki wektorowej i rastrowej, Praca z dokerem Łącza
 • Przekształcania zdjęć na obrazki wektorowe
 • Przygotowanie do druku, Tworzenie dokumentów PDF
 • Tworzenia ilustracji wektorowych, reklam i ulotek
3. InDesign
 • Podstawy działania programu, Tworzenie nowego dokumentu, Ustawienia dokumentu
 • Tworzenie i stosowanie stron wzorcowych, Praca z długimi dokumentami
 • Narzędzia pomocnicze ułatwiające rozmieszczanie elementów strony: Miarki, Siatki, Linie pomocnicze
 • Zasady posługiwania się ramkami graficznymi: Zaznaczanie, Tworzenie obiektów i ramek, Praca z Piórem, Przekształcenia, Praca na warstwach
 • Praca z tekstem: Umieszczanie tekstu w dokumencie, Zasady składu i łamania tekstów, Formatowanie akapitów, Efektywne posługiwanie się stylami znakowymi i akapitowymi
 • Tworzenie tabel - formatowanie tabel przy udziale stylów tabeli i komórki
 • Wykorzystanie kolorów: Paleta Próbki, Kolor, Obrys, Przezroczystość, Gradient
 • Przygotowanie ulotek, reklam, broszur
 
 
Po ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.