Kurs Grafiki komputerowej stopień II  - 40 godzin
Szkolenie skierowane jest do osób z biegłą znajomością obsługi komputera, które chcą pracować w zawodzie grafika komputerowego, osób pracujących w działach marketingu i reklamy, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, pracowników biurowych, którzy chcą używać niestandardowych elementów graficznych wektorowych w tworzonych przez siebie dokumentach oraz osób które pasjonują się grafiką komputerową i chcą rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie.
 
Program kursu:
1. CorelDraw
 • Praca ze stronami i narzędziami układu. Dokumenty wielostronicowe
 • Dokładne rysowanie i narzędzia wspomagające pracę: siatki, linijki, prowadnice
 • Praca na warstwach
 • Wypełnienia i kontury: Praca z paletą, Kopiowanie wypełnień i konturów (narzędzie Pipeta, Puszka z farbą), Przekształcanie konturu w obiekt, Wypełnienia siatkowe – tworzenie i edycja
 • Praca z tekstem akapitowym: Zaawansowane formatowanie znaków i akapitu, Tabulatory, Kolumny, Wypunktowanie, Inicjały wpuszczane, Wstawianie tekstu do obiektów graficznych, Oblewanie grafiki tekstem, Łączenie ramek tekstowych, Dopasowanie tekstu do ścieżki
 • Rysowanie linii, krzywych i nieregularnych kształtów: Rysowanie linii wymiarowych, łączników i objaśnień, Krzywe Beziera, Zmiana kształtu krzywych, Przekształcanie obiektów w krzywe i odwrotnie
 • Łączenie grafiki wektorowej z rastrową
 • Konfigurowanie zadania drukowania i publikowanie dokumentów w formacie PDF
 
2. Photoshop
 • Zaawansowane metody selekcji: Praca z wykorzystaniem kanałów, Tworzenie i edycja ścieżek, narzędzie Gumka tła
 • Praca na warstwach: Organizowanie warstw, Style warstw, Obiekty inteligentne, Maski odcinania, Maski warstw
 • Zaawansowane metody edycji zdjęć cyfrowych: Warstwy dopasowania i wypełnienia, Stylizacja zdjęć, Kolorowanie zdjęć w skali szarości
 • Malarstwo cyfrowe: Zaawansowane ustawienia narzędzia Pędzel – paleta Pędzle, Tworzenie własnych pędzli, Wczytywanie pędzli, Narzędzia Smużenie i Gąbka, Wypełnianie zaznaczeń kolorem lub wzorem, Nakładanie wypełnień gradientowych, Narzędzia Rozjaśnianie, Ściemnianie, Rozmywanie i Wyostrzanie
 • Praca z tekstem: Modyfikacja i edycja tekstu, Zniekształcanie tekstu, Rasteryzacja tekstu
 • Narzędzia wektorowe: Tworzenie kształtów, Praca z maskami wektorowymi, Praca ze ścieżkami
 • Tworzenie animacji, Zapisywanie gotowej animacji
 • Layout strony WWW, Cięcie na „plasterki” i zapis dla Internetu
3. Ilustrator
 • Obszar roboczy programu, Zmiana widoków i poruszanie się po dokumencie, Cofanie i odtwarzanie wprowadzonych poleceń, Tworzenie, zapisywanie i otwieranie plików
 • Konfigurowanie dokumentów, Praca z dokumentami wielostronicowymi
 • Tworzenie i edycja obiektów wektorowych: Zaznaczanie obiektów, Zmiana położenia, rozmiarów, obracanie i pochylanie, Kopiowanie, Wyrównywanie, Grupowanie, Blokowanie obiektów, Określanie kolejności obiektów, Narzędzia Gumka i Nożyczki
 • Wypełnienia i kontury: Wybieranie kolorów dla wypełnienia i konturu, Ustawianie atrybutów konturu, Przezroczystość, Tworzenie gradientów i wzorków, Praca z bibliotekami kolorów, gradientów i wzorków
 • Tworzenie i edycja ścieżek, Narzędzie Pióro, Użycie dokera Odnajdywanie ścieżek do tworzenia złożonych obiektów ilustracji
 • Transformacje i odkształcanie obiektów: Paleta Przekształć, Modyfikacja za pomocą Efektów, narzędzia do transformacji
 • Pracy z symbolami, Praca z bibliotekami symboli, Tworzenie własnych symboli
 • Narzędzia precyzyjne: Linijki, Prowadnice, Siatki, Inteligentne linie pomocnicze
 • Praca z tekstem: Rodzaje i sposoby wprowadzania tekstu, Podstawowe formatowanie i edycja tekstu
 • Tworzenia prostych ilustracji wektorowych, logo, ulotek
 
Po ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.