Kurs Grafiki komputerowej 3D - 30 godzin
Szkolenie skierowane jest do osób z bardzo dobrą znajomością obsługi komputera i dobrą znajomością grafiki komputerowej, które chcą pracować w zawodzie grafika komputerowego, osób pracujących w działach marketingu i reklamy, które chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz osób które pasjonują się grafiką komputerową i chcą rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie.
 
Program kursu: 
1.Wprowadzenie do grafiki 3D
2.Poruszanie się po programie Blender
3.Wprowadzanie jednostek miar
4.Poruszanie się po trójwymiarowej przestrzeni
5.Praca w przestrzeni CYCLES Render
6.Tworzenie prostych brył
7.Skalowanie i przekształcanie brył
8.Praca na poligonach i mesah
9.Podstawowe sposoby renderowania
10.Modelowanie prostych kształtów
11.Tworzenie zaawansowanych brył  kształtów
12.Praca na zakładce modyfier
13.Tworzenie wygładzeń brył
14.Tworzenie scenerii
15.Tworzenie prostych materiałów
 
Po ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.