Kurs DTP  - 30 godzin
 
DTP – Desktop Publishing w wolnym tłumaczeniu „publikowanie zza biurka”. Szkolenie skierowane jest dla osób pracujących na stanowiskach grafika komputerowego lub operatora DTP w wydawnictwach, biurach graficznych etc. oraz dla osób zainteresowanych tematyką DTP, które chcą podnieść swoje umiejętności i wiedzę w tym zakresie.
 
Program kursu:
1. Zasady składu publikacji
2. Miary poligraficzne
3. Elementy strony publikacji
4. Ilustracje w publikacji
5. Arkusz drukarski
6. InDesign
7. Organizacja programu
8. Otwieranie i zapis dokumentów
9. Ramki
10. Formatowanie wiersza i akapitu
11. Przykłady używania tabulatorów
12. Posługiwanie się liniami pomocniczymi
13. Tworzenie stylów znaków
14. Tworzenie stylów akapitu
15. Wprowadzanie grafiki
16. Szykowanie prostych dokumentów
 
Po ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.