Kurs Auto Cad 3D - 20 godzin
Kurs AutoCAD projektowanie 3D przeznaczony dla osób, które już pracują w programie AutoCAD i chcą nauczyć się pracy w trójwymiarze. Od uczestników wymagana jest umiejętność obsługi komputera oraz wiedza z kursu AutoCAD - Podstawy. Podczas szkolenia dowiesz się jak przygotować obiekty 3D przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi, wydrukować obiekt 3D w rzutach i przekrojach oraz opracować model na potrzeby druku 3D.
 
Program kursu:
1.Wprowadzenie do środowiska 3D
 • Rysowanie linią w trach wymiarach
 • Różnice pomiędzy Polilinią 2D i 3D oraz zakres ich stosowania
 • Oglądanie projektów 3D
2. Tworzenie podstawowych brył
 • Sposoby wprowadzania danych do utworzenia podstawowych brył
 • Omówienie opcji dostępnych przy tworzeniu brył
 • Sposoby prezentowania brył
 • Ustawienie w opcjach, które wpływają na komfort i wydajność programu
3. Podstawowe transformacje brył z wykorzystaniem narzędzi 2D i 3D
 • Transformacje z wykorzystaniem narzędzia „Gizmo”
 • Narzędzia modyfikacji 2D wykorzystywane w 3D
4. Funkcje Boolean’a do modyfikacja brył
 • Warianty stosowania operacji Boolean’a
5. Zaawansowane metody tworzenia brył jak i powierzchni
 • Kryteria tworzenia geometrii 2D
 • Kryteria tworzenia brył i powierzchni
 • Omówienie opcji dostępnych przy tworzeniu brył
6. Podstawowe zasady tworzenia wizualizacji
 • Dodawanie materiałów do brył
 • Sterowanie materiałem na ściankach brył
 • Ustawienie światła słonecznego
 • Tworzenie stałych scen do renderingów
 • Podstawowe ustawienia renderingu
7. Zaawansowane modyfikatory brył
 • Tworzenie brył cienkościennych
 • Tworzenie części wspólnych zestawów brył
 • Rozdzielanie brył
8. Zaawansowane operacje na ściankach brył
 • Różnice pomiędzy wyciąganiem, a odsuwaniem powierzchni
 • Różnice pomiędzy obrotem, a zwężaniem powierzchni
 • Kryteria usuwania i przesuwania powierzchni
 • Kopiowanie i kolorowanie powierzchni
9. Metody tworzenia LUW (Lokalnych Układów Współrzędnych)
 • Transformacje układu współrzędnego
 • Dopasowanie układu współrzędnego do ścianek brył oraz elementów 2D
 • Zapisywanie układów współrzędnych
10. Wykorzystanie kamer do tworzenia filmów wizualizacyjnych
 • Wstawienie kamer i ich ustawienia
 • Tworzenie filmów bez ścieżek oraz ze ścieżkami kamery
11. Tworzenie własnych materiałów
 • Wykorzystanie zdjęć do tworzenia materiałów
 • Tworzenie elementów krajobrazu
12. Wstawianie własnych świateł do oświetlenia sceny
 • Rodzaje sztucznych świateł
 • Opcje sztucznych świateł
13. Rzuty obiektów 3D
 • Ustawienie modelu do tworzenia rzutów
 • Tworzenie rzutów oraz przekroju modelu
 • Tworzenie rzutu izometrycznego z wykorzystaniem płaszczyzny tnącej
 • Sterowanie warstwami i kreskowaniem do ustawienia rzutu
 
Po ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.