Kurs Adobe Premiere - 30 godzin
Program Adobe Premiere to profesjonalne narzędzie do montażu i produkcji filmów. Za jego pomocą możesz przechwycić materiał wideo z dowolnego źródła, zmontować film, dodać przejścia, napisy, czy podkład dźwiękowy.
 
Program kursu:
1. Przestrzeń robocza programu Adobe Premiere
- parametry interfejsu programu
- preferencje programu
2. Tworzenie nowych, otwieranie istniejących i zapisywanie projektów
- parametry nowego projektu
- tworzenie nowych sekwencji
3. Import materiałów źródłowych i zarządzanie nimi
- importowanie materiału wideo z różnych źródeł i w różnych formatach: klipów, animacji, serii, obrazów statycznych, plików programów Photoshop i Illustrator
- organizowanie i porządkowanie materiału źródłowego w panelu Project – organizacja folderów, usuwanie zbędnego materiału z projektu
- automatyczne scenariusze sekwencji
- gotowe składniki projektu
- teoria pozyskiwania materiału filmowego z taśmy
4. Tworzenie sekwencji filmowych w oknie Source monitor i Program monitor – praca z markerami, metody wstawiania edytowanego materiału na listwę czasową
5. Tworzenie sekwencji filmowych na osi czasu Timeline - narzędzia osi czasu, edycja materiału na osi czasu
6. Przegląd i zastosowanie podstawowych technik montażu
- metody edycji
- przycinanie materiału
- zaawansowane techniki wstawiania i ustawiania materiału na ścieżce czasu
- praca z wieloma ścieżkami, przy wstawianiu i edycji materiału
- zarządzanie parametrami ścieżek Audio i Video podczas wstawiania materiałów na ścieżki
7. Zmiana szybkości /czasu trwania klipów
- przyspieszanie /zwalnianie klipu
- odwracanie akcji klipu
- zmiana czasu klipu z wykorzystaniem narzędzi
8. Tworzenie przejść miedzy klipami
- wstawianie różnego rodzaju przejść wideo
- edycja przejść wideo
9. Dodawanie efektów specjalnych do klipów – efekty zniekształcenia, kolory, rozmycia, kluczowania
10. Animacja efektów
11. Nakładanie klipów na inne klipy
12. Tworzenie i edycja sekwencji tytułowych
- tworzenie plansz tytułowych
- tworzenie i importowanie grafik i tekstu
- praca z tekstem - tekst statyczny i dynamiczny
13. Edycja i montaż materiału dźwiękowego
- dodawanie dźwięku
- edycja dźwięku na ścieżce dźwiękowej
- efekty specjalne i przejścia dla dźwięku
- panel Audio mixer
14. Praktyczna edycja materiału przy użyciu efektów wideo i dźwiękowych
15. Rendering i kompresja materiału wideo, eksportowanie do różnych formatów
 
 
Po ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.