Rozszerzony Kurs administrowania sieciami komputerowymi - 80 godzin
 
Administrator sieci komputerowej to specjalista wysokiej klasy, zajmujący się budowaniem, integracją oraz obsługą sieci komputerowych opartych na różnych architekturach. Do zadań administratora należy zarządzanie sieciami komputerowymi w firmie lub w instytucji, nadzorowanie pracy składników sieci (serwery, rutery, terminale, komputery osobiste) oraz pracowników przy nich zatrudnionych. Administrator musi zapewnić bezawaryjną pracę sprzętu, obsługuje systemy poczty elektronicznej, serwery WWW, informuje i instruuje użytkowników na temat zagrożeń i problemów sieci, a także zapewnia jej bezpieczeństwo poprzez system haseł i innych zabezpieczeń (np. skanerów antywirusowych, zapór ogniowych i innych).
 
Program kursu:
1. Rodzaje sieci komputerowych
2.    Zadania administratora
3.    Urządzenia sieciowe
4.    Rodzaje kabli
5.    Model OSI
6.    Protokoły sieciowe
7.    Adresowanie IP
8.    Sieci peer-to-peer
9.    Zarządzanie serwerem
10.   Bezpieczeństwo
 
 
Sieci z serwerem Windows
1.    Grupy robocze i domeny
2.    Użytkownicy i grupy
3.    Uprawnienia do plików i folderów
4.    Drukowanie w sieci
5.    Praca z dyskami
6.    Logowanie do serwera
7.    DHCP, WINS
 
Sieci z systemem Novell NetWare
1.    Wiadomości ogólne
2.    Użytkownicy i grupy
 
Podstawy systemu Linux
1.    Wprowadzenie do systemu
2.    Użytkownicy i ich prawa
3.    Praca z dyskami i plikami
 
Serwer z systemem Linux
1.    Logowanie do serwera
2.    Zarządzanie obiektami
3.    Serwer plików Samba
4.    Drukowanie (Samba, CUPS)
5.     Zarządzanie serwerem Apache
 
VI Free BSD i Open BSD
1.Wprowadzenie do Free BSD i Open BSD
2. Różnice pomiędzy Free BSD i Open BSD
3. Instalacja i konfiguracja serwerów (WWW, FTP)
4. Wybór i konfiguracja  zapory sieciowej
5. Udostępnienie Internetu w sieci lokalnej za pomocą mechanizmu NAT
 
 
Po ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.