Kurs administrowania sieciami komputerowymi - 30 godzin
 Administrator sieci komputerowej to specjalista wysokiej klasy, zajmujący się budowaniem, integracją oraz obsługą sieci komputerowych opartych na różnych architekturach. Do zadań administratora należy zarządzanie sieciami komputerowymi w firmie lub w instytucji, nadzorowanie pracy składników sieci (serwery, rutery, terminale, komputery osobiste) oraz pracowników przy nich zatrudnionych. Administrator musi zapewnić bezawaryjną pracę sprzętu, obsługuje systemy poczty elektronicznej, serwery WWW, informuje i instruuje użytkowników na temat zagrożeń i problemów sieci, a także zapewnia jej bezpieczeństwo poprzez system haseł i innych zabezpieczeń (np. skanerów antywirusowych, zapór ogniowych i innych).
 
Program kursu:
1. Rodzaje sieci komputerowych
2. Zadania administratora
3. Urządzenia sieciowe
4. Rodzaje kabli
5. Model OSI
6. otokoły sieciowe
7. Adresowanie IP
8. Sieci peer-to-peer
9. Zarządzanie serwerem
10. Bezpieczeństwo
11. Sieci z serwerem Windows
12. Grupy robocze i domeny
13. Użytkownicy i grupy
14. Uprawnienia do plików i folderów
15. Drukowanie w sieci
16. Praca z dyskami
17. Logowanie do serwera
18. DHCP, WINS
19. Sieci z systemem Novell NetWare
20. Podstawy systemu Linux
21. Wprowadzenie do systemu
22. Użytkownicy i ich prawa
23. Praca z dyskami i plikami
24. Serwer z systemem Linux
25. Logowanie do serwera
26. Zarządzanie obiektami
27. Serwer plików Samba
28. Drukowanie (Samba, CUPS)
29. Zarządzanie serwerem Apache
 
 
Po ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN.