Programowanie w języku Java - szkolenie podstawowe - 40 godzin 
 Cel kursu: Uczestnicy kursu poznają podstawy programowania w języku Java
 
Program kursu:
 

Czym jest programowanie? 

Wprowadzenie do algorytmiki 

Pierwszy program 

Typy danych oraz zmienne

Operatory matematyczne i logiczne 

Konwersje i rzutowanie 

Podstawy wejścia i wyjścia

Instrukcje warunkujące 

Instrukcje sterujące 

Pętle 

Tablice jednowymiarowe 

Tablice wielowymiarowe 

Zakres widoczności zmiennych 

Zapis i Odczyt z pliku 

Własny projekt