Programowanie w języku C/C++ - 30 godzin
 
Cel kursu: Uczestnicy kursu poznają podstawy programowania w języku C/C++
 
Program kursu:
 

Wybieramy środowisko pracy 

Teoria i terminologia 

Zmienne i typy danych

Obsługa strumieni 

Operacje 

Instrukcja warunkowa 

Instrukcje sterujące 

Pętle 

Deklaracja i obsługa wyjątków 

Funkcje 

Losowanie 

Tablice jednowymiarowe 

Słowo kluczowe return 

Własny projekt