Adobe Illustrator - 25 godzin

 

 Cel kursu: Uczestnicy kursu poznają praktyczne aspekty korzystania z programu Adobe Illustrator

 

 Program kursu:

 

1. Podstawowe zagadnienia

 

Omówienie interfejsu programu Adobe Illustrator

Zapisywanie, otwieranie oraz tworzenie nowego dokumentu

Obszary robocze – konfiguracja

Wykorzystanie szablonów oraz ich modyfikacja

 

2. Interfejs

 

Użycie paneli

Obszar roboczy programu

Nawigacja w aplikacji

Prowadnice i siatka – konfiguracja i zastosowanie

Podgląd dokumentu dostosowany do potrzeb użytkownika

 

3. Rysowanie obiektów

 

Rysowanie prostokątów i kwadratów

Rysowanie elips i okręgów

Tworzenie wielokątów i ich formatowanie

Inteligentne prowadnice – zastosowanie w praktyce

Rysowanie linii prostych, łuków, nietypowych kształtów

Zastosowanie narzędzia pióro, narzędzia ołówek

 

4. Edycja obiektów

 

Kopiowanie obiektów na różne sposoby

Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów

Obracanie obiektów

Skalowanie obiektów

Tworzenie odbicia lustrzanego

Narzędzie swobodnego przekształcenia

 

5. Edycja ścieżek

 

Edycja punktów

Zastosowanie narzędzia pathfinder

Zastosowanie narzędzia offset

Usuwanie fragmentów obiektów za pomocą gumki

Łączenie ścieżek

Podział obiektów na siatkę

 

6. Praca z tekstem

 

Wprowadzanie zwykłego tekstu

Tekst akapitowy

Formatowanie tekstu

Opcje akapitu

Dopasowanie tekstu do ścieżki

Zmiana tekstu na krzywe

 

7. Edycja wyglądu obiektów

 

Zastosowanie panelu Wygląd

Wybór elementu docelowego

Stosowanie wielu atrybutów

Kopiowanie wyglądu

 

8. Praca z kolorem obiektów

 

Wypełnianie obiektów kolorem

Próbki koloru i ich definiowanie

Tworzenie próbek globalnych

Tworzenie grup i bibliotek koloru

Wypełnienie obiektów gradientem liniowym i radialnym

Wypełnianie obiektu wzorkiem

Tworzenie własnego wzorku

 

9. Symbole

 

Zastosowanie symboli

Definiowanie własnych symboli

Tworzenie kompozycji z wykorzystaniem symboli

 

10. Zastosowanie wybranych efektów

 

Dodawanie cienia do obiektów

Tekst akapitowy

Przegląd wybranych efektów

Efekt scribble, warp, 3D

Mapowanie grafiki

 

11. Warstwy i grupy

 

Grupowanie obiektów

Edycja zawartości

Zastosowanie warstw