Kurs układania płytek - glazura, terakota, gres - 24 godziny

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie układania glazury ściennej, terakoty i gresu.

Program kursu:

  1. Surowce, materiały, sprzęt kontrolno-pomiarowy, narzędzia, metody
  2. Stosowanie przepisów BHP
  3. Obliczenia, rysunki, szkice pomocnicze
  4. Stan techniczny mazyn, urządzeń i sprzętu, odziez robocza, środki ochrony indywidualnej
  5. Ocena stanu technicznego podłoża, przygotowanie podłoża zgodnie z dokumentacją
  6. Posługiwanie się narzędziami, urządzeniami, sprzętem
  7. Kontrola bieżąca jakości robót, usuwanie usterek, ład i porządek na stanowisku pracy
  8. Uporządkowanie stanowiska pracy, oczyszczanie maszyn, narzędzi, sprzętu, zagospodarowanie odpadów
  9. Ćwiczenia praktyczne - analiza wykonanych robót, porownywanie metod wykonywania poszczególnych prac

Przy organizacji kursu będą wykorzystane filmy dydaktyczne, wykłady i zajęcia  praktyczne, analiza przykładowych materiałów budowlanych.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje certyfikat i zaświadczenie na druku MEN.