Kurs projektowania wnętrz - 30 godzin
 
Celem kursu jest opanowanie przez uczestników zasad tworzenia układów funkcjonalnych, zasad psychologii kolorów, zasad manipulowania stylami artystycznymi oraz nauka projektowania i aranżowania elementów infrastruktury wypoczynkowej.
 
Program kursu:
  1. Klasyczne style w architekturze wnętrz
  2. Nowoczesne style w architekturze wnętrz
  3. Podstawy doboru barw i tapet
  4. Podstawy projektowania
  5. Rysunek odręczny 2D
  6. Home stageing
 
 Po ukończeniu kursu każdy Uczestnik otrzymuje zaświadczenie na druku MEN.