Kurs ogrodnik terenów zielonych - 16 godzin
 
Celem kursu jest poznanie pracy ogrodnika terenów zielonych
 
Program kursu:
1.  Uprawa gleby
2.  Roślinoznawstwo i botanika (opis, charakterystyka, wykorzystanie)
3. Dendrologia ogólna (najważniejsze gatunki)
4. Rośliny w pojemnikach (opis i zastosowanie różnych gatunków)
5. Trawniki/gazony/murawy
6. Sadzenie roślin
7. Pielęgnacja roślin
8. Szkolenie BHP
9. Podstawy warzywnictwa
10. Ćwiczenia praktyczne
 
 
Po ukończeniu kursu każdy Uczestnik otrzymuje zaświadczenie na druku MEN.