Kurs hydrauliki - 30 godzin

 

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą w profesjonalny sposób pozyskać wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych instalacji hydraulicznych.

 

Cel kursu: Uczestnicy kursu poznają zakres prac hydraulika.

Program kursu: Kurs składa się z trzech bloków tematycznych:

 

1. BHP

 • Wiadomości podstawowe z zakresu BHP
 • Wymagania w budownictwie przemysłowym z zakresu BHP
 • Wentylacja, ogrzewanie i oświetlenie przemysłowe
 • Urządzenia ochronne maszyn i urządzeń
 • Zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych oraz zawierających gazy pod ciśnieniem
 • Substancje chemiczne i zasady bezpiecznego posługiwania się nimi
 • Środki ochrony przed hałasem
 • Kształtowanie higienicznych warunków życia pracownika
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Wypadki przy pracy

2. Instalacje wodne i kanalizacyjne

 • Woda i systemy sieci wodociągowych
 • Wewnętrzne instalacje wodociągowe
 • Instalacje wodociągowe z miedzi
 • Instalacje wodociągowe z polipropylenu
 • Instalacje wodociągowe z rur wielowarstwowych
 • Instalacje wodociągowe z rur stalowych i ocynkowanych
 • Opomiarowanie zużycia wody
 • Oznaczenie graficzne instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Instalacje kanalizacyjne
 • Instalacje rynnowe

3. Część praktyczna

 • Wykonywanie instalacji z rur stalowych i ocynkowanych
 • Wykonywanie instalacji wodociągowych z miedzi
 • Wykonywanie instalacji wodociągowych z polipropylenu
 • Wykonywanie instalacji z rur wielowarstwowych

Po zakończeniu kursu Uczestnicy otrzymują zaświadczenia na druku MEN.