KURS PROJEKTOWANIA CAD – 24 h

Główne zagadnienia zawarte w programie kursu:

 1. Podstawy projektowania CAD:
 • Wprowadzenie do CAD: definicja, zastosowania i korzyści
 • Przegląd popularnych programów CAD: AutoCAD, SolidWorks, CATIA, itp.
 • Interfejs użytkownika w programie CAD
 • Tworzenie i edycja podstawowych kształtów geometrycznych
 1. Tworzenie i edycja obiektów 2D:
 • Tworzenie linii, łuków, okręgów i elips
 • Edycja kształtów: przesuwanie, obracanie, skalowanie
 • Używanie narzędzi do tworzenia tekstów i wymiarowania
 • Tworzenie i edycja warstw oraz grupowanie obiektów
 1. Tworzenie i edycja obiektów 3D:
 • Tworzenie brył podstawowych: prostopadłościany, walec, stożek
 • Edycja brył: wycinanie, łączenie, dzielenie, obracanie
 • Tworzenie powierzchni i krzywych 3D
 • Narzędzia do analizy modeli 3D: analiza przekroju, analiza masy, analiza powierzchni
 1. Zaawansowane techniki modelowania:
 • Tworzenie modeli zaawansowanych: powierzchnie swobodne, krzywe Béziera, krzywe splajnowane
 • Korzystanie z narzędzi do modelowania parametrycznego
 • Tworzenie modeli w oparciu o rysunki techniczne i szkice
 • Tworzenie komponentów i montowanie zespołów
 1. Tworzenie rysunków technicznych:
 • Tworzenie widoków rzutu i widoków przekrojowych
 • Umieszczanie wymiarów i adnotacji na rysunkach
 • Tworzenie tablic materiałowych i list elementów
 • Eksportowanie rysunków technicznych do formatów PDF, DWG itp.
 1. Praktyka i projekty:
 • Praca nad indywidualnymi projektami uczestników
 • Indywidualne konsultacje i wsparcie
 • Prezentacja i dyskusja projektów uczestników
 • Ocena postępów i podsumowanie szkolenia

 

Kurs o łącznym czasie trwania 24 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z klientami. Program kursu może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.