KURS OBSŁUGI PROGRAMU GIMP – 16 h 

Główne zagadnienia zawarte w programie kursu:

 1. Wprowadzenie do programu:
 • okna
 • interfejs
 • pasek narzędzi
 • obszar roboczy
 • przykłady zastosowania
 1. Nawigacja w programie
 2. Podstawowe narzędzia:
 • narzędzia rysownicze (ołówek, pędzel, gumka, inne)
 • narzędzia pomocnicze (lupa, miarka, siatka)
 1. Działania na warstwach:
 • przesuwanie warstw
 • grupowanie
 • scalanie
 • blokowanie
 • korekty
 1. Maski:
 • tworzenie i usuwanie
 • zaznaczanie
 • przejścia
 1. Praca na kolorach:
 • barwy i nasycenie
 • jasność
 • kontrast
 • redukcja kolorów
 • kolorowanie zdjęć
 1. Filtry:
 • standardowe
 • dekoracyjne
 1. Praca z obrazem:
 • transformacja i zaznaczanie
 • koloryzacja
 • retusz zdjęć
 • fotomontaż zdjęć
 1. Praca z tekstem:
 • dodawanie
 • edycja
 • ścieżki tekstowe
 • techniki tworzenia tekstu
 • zastosowanie polskich znaków
 1. Zastosowanie programu do tworzenia ulotek i plakatów:
 • wskazówki tworzenia wymienionych grafik
 • skalowanie i zmiana rozmiarów
 • przezroczystość elementów
 • przygotowanie szablonu
 1. Zapisywanie utworzonych projektów

 

Kurs o łącznym czasie trwania 16 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z klientami. Program kursu może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu