KURS GRAFIKA 3D – 30 h

Główne zagadnienia zawarte w programie kursu:

 1. Wprowadzenie do grafiki 3D:
 • Definicja grafiki 3D i jej zastosowania
 • Przegląd popularnych programów do grafiki 3D (np. Blender, Maya, 3ds Max)
 • Wstęp do Blendera: interfejs użytkownika, nawigacja w przestrzeni 3D
 • Tworzenie i zarządzanie projektami w Blenderze
 1. Praca w Blenderze:
 • Poruszanie się po programie Blender
 • Wprowadzanie jednostek miar i skali
 • Poruszanie się po trójwymiarowej przestrzeni: przesuwanie, obracanie, skalowanie obiektów
 • Praca w przestrzeni CYCLES Render: konfiguracja ustawień renderowania, renderowanie obrazów
 1. Tworzenie prostych brył:
 • Tworzenie prostych brył geometrycznych: sześcian, sfera, cylinder, stożek
 • Skalowanie i przekształcanie brył: deformacja, zniekształcanie
 • Praca na poligonach i meshach: edycja topologii, dodawanie i usuwanie wierzchołków
 1. Podstawowe sposoby renderowania:
 • Podstawowe sposoby renderowania w Blenderze: renderowanie obrazów, animacji, zapisywanie renderów
 • Ustawienia renderowania: jakość, rozdzielczość, oświetlenie
 1. Modelowanie prostych kształtów:
 • Modelowanie prostych kształtów: płaskie powierzchnie, zaokrąglone krawędzie, wyciąganie, wydłużanie, obracanie
 • Tworzenie i edycja materiałów: podstawowe właściwości materiałów, dodawanie tekstur i kolorów
 1. Tworzenie zaawansowanych brył kształtów:
 • Tworzenie zaawansowanych brył kształtów: np. modelowanie postaci, pojazdów, architektury
 • Praca na zakładce modyfikator: wykorzystanie modyfikatorów do tworzenia zaawansowanych efektów geometrycznych
 1. Tworzenie wygładzeń brył:
 • Tworzenie wygładzeń brył: dodawanie podziałek, dzielenie krawędzi, gładkie powierzchnie
 • Edycja wygładzeń: kontrolowanie gładkości, optymalizacja topologii
 1. Tworzenie scenerii:
 • Tworzenie scenerii: tereny, tła, elementy otoczenia
 • Dodawanie oświetlenia i cieniowanie: korzystanie z lamp, efekty oświetleniowe

Kurs o łącznym czasie trwania 30 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z klientami. Program kursu może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.