KURS ADOBE PREMIER PRO – 30 h 

Główne zagadnienia zawarte w programie kursu:

 1. Przestrzeń robocza programu Adobe Premiere Pro:
 • Parametry interfejsu programu
 • Preferencje programu
 1. Tworzenie nowych, otwieranie istniejących i zapisywanie projektów:
 • Parametry nowego projektu
 • Tworzenie nowych sekwencji
 1. Import materiałów źródłowych i zarządzanie nimi:
 • Importowanie materiału wideo z różnych źródeł i w różnych formatach: klipów, animacji, serii, obrazów statycznych, plików programów Photoshop i Illustrator
 • Organizowanie i porządkowanie materiału źródłowego w panelu Project – organizacja folderów, usuwanie zbędnego materiału z projektu
 • Automatyczne scenariusze sekwencji
 • Gotowe składniki projektu
 • Teoria pozyskiwania materiału filmowego z taśmy
 1. Tworzenie sekwencji filmowych w oknie Source monitor i Program monitor – praca z markerami, metody wstawiania edytowanego materiału na listwę czasową
 2. Tworzenie sekwencji filmowych na osi czasu Timeline - narzędzia osi czasu, edycja materiału na osi czasu
 3. Przegląd i zastosowanie podstawowych technik montażu:
 • Metody edycji
 • Przycinanie materiału
 • Zaawansowane techniki wstawiania i ustawiania materiału na ścieżce czasu
 • Praca z wieloma ścieżkami, przy wstawianiu i edycji materiału
 • Zarządzanie parametrami ścieżek audio i video podczas wstawiania materiałów na ścieżki
 1. Zmiana szybkości /czasu trwania klipów:
 • Przyspieszanie /zwalnianie klipu
 • Odwracanie akcji klipu
 • Zmiana czasu klipu z wykorzystaniem narzędzi
 1. Tworzenie przejść miedzy klipami:
 • Wstawianie różnego rodzaju przejść wideo
 • Edycja przejść wideo
 1. Dodawanie efektów specjalnych do klipów – efekty zniekształcenia, kolory, rozmycia, kluczowania
 2. Animacja efektów
 3. Nakładanie klipów na inne klipy
 4. Tworzenie i edycja sekwencji tytułowych:
 • Tworzenie plansz tytułowych
 • Tworzenie i importowanie grafik i tekstu
 • Praca z tekstem - tekst statyczny i dynamiczny
 1. Edycja i montaż materiału dźwiękowego:
 • Dodawanie dźwięku
 • Edycja dźwięku na ścieżce dźwiękowej
 • Efekty specjalne i przejścia dla dźwięku
 • Panel audio mixer
 1. Praktyczna edycja materiału przy użyciu efektów wideo i dźwiękowych
 2. Rendering i kompresja materiału wideo, eksportowanie do różnych formatów

 

Kurs o łącznym czasie trwania 30 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z klientami. Program kursu może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.