KURS ADOBE INDESIGN – 24 h 

Główne zagadnienia zawarte w programie kursu:

 1. Interfejs:
 • Obszar roboczy
 • Praca z panelami
 • Okno dokumentu
 • Nawigacja
 • Nawigacja między stronami
 • Widok stron
 1. Tworzenie dokumentów:
 • Ustawienia nowego dokumentu
 • Ustawienia marginesów
 • Ustawienia łamów
 1. Zarządzanie stronami:
 • Edycja stron
 • Strony wzorcowe
 • Numerowanie stron
 • Podział na sekcje
 1. Tekst:
 • Stawianie i edycja tekstu
 • Import z innych programów (word)
 • Ramki tekstowe
 • Dopasowanie tekstu do ścieżki
 • Wyszukiwanie i zamiana
 1. Grafika:
 • Importowanie obrazów
 • Łącza
 • Edycja ramki graficznej
 • Praca na warstwach
 1. Transformacje:
 • Kopiowanie obiektów
 • Obracanie obiektów
 • Skalowanie obiektów
 • Odbicie obiektów
 1. Tworzenie i edycja obiektów:
 • Zaznaczanie
 • Rysowanie ścieżek
 • Wypełnienie i obrys obiektów
 • Efekty
 • Krycie obiektów
 • Kopiowanie atrybutów obiektu
 • Grupowanie i blokowanie obiektów
 1. Kolory:
 • Wypełnienie pełne i tonalne
 • Biblioteki kolorów
 1. Akapity:
 • Praca z akapitami
 • Podział tekstu na kolumny
 • Listy numerowane i punktowane
 1. Style:
 • Tworzenie styli akapitowych i znakowych
 1. Elementy interaktywne:
 • Odnośniki
 • Zakładki
 • Przyciski
 1. Tabele:
 • Tworzenie tabel
 • Formatowanie i edycja tabel
 • Style
 1. Praca w złożonych dokumentach:
 • Podział dokumentu na rozdziały
 • Tworzenie spisów treści
 1. Eksport:
 • Korekta tekstu
 • Opcje drukowania
 • Eksport do pdf

 

Kurs o łącznym czasie trwania 24 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z klientami. Program kursu może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.