KURS ADOBE ILLUSTRATOR – 24 h

 

Główne zagadnienia zawarte w programie kursu:

 1. Podstawowe zagadnienia:
 • Omówienie interfejsu programu Adobe Illustrator
 • Zapisywanie, otwieranie oraz tworzenie nowego dokumentu
 • Obszary robocze – konfiguracja
 • Wykorzystanie szablonów oraz ich modyfikacja
 1. Interfejs:
 • Użycie paneli
 • Obszar roboczy programu
 • Nawigacja w aplikacji
 • Prowadnice i siatka – konfiguracja i zastosowanie
 • Podgląd dokumentu dostosowany do potrzeb użytkownika
 1. Rysowanie obiektów:
 • Rysowanie prostokątów i kwadratów
 • Rysowanie elips i okręgów
 • Tworzenie wielokątów i ich formatowanie
 • Inteligentne prowadnice – zastosowanie w praktyce
 • Rysowanie linii prostych, łuków, nietypowych kształtów
 • Zastosowanie narzędzia pióro, narzędzia ołówek
 1. Edycja obiektów:
 • Kopiowanie obiektów na różne sposoby
 • Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
 • Obracanie obiektów
 • Skalowanie obiektów
 • Tworzenie odbicia lustrzanego
 • Narzędzie swobodnego przekształcenia
 1. Edycja ścieżek:
 • Edycja punktów
 • Zastosowanie narzędzia pathfinder
 • Zastosowanie narzędzia offset
 • Usuwanie fragmentów obiektów za pomocą gumki
 • Łączenie ścieżek
 • Podział obiektów na siatkę
 1. Praca z tekstem:
 • Wprowadzanie zwykłego tekstu
 • Tekst akapitowy
 • Formatowanie tekstu
 • Opcje akapitu
 • Dopasowanie tekstu do ścieżki
 • Zmiana tekstu na krzywe
 1. Edycja wyglądu obiektów:
 • Zastosowanie panelu Wygląd
 • Wybór elementu docelowego
 • Stosowanie wielu atrybutów
 • Kopiowanie wyglądu
 1. Praca z kolorem obiektów:
 • Wypełnianie obiektów kolorem
 • Próbki koloru i ich definiowanie
 • Tworzenie próbek globalnych
 • Tworzenie grup i bibliotek koloru
 • Wypełnienie obiektów gradientem liniowym i radialnym
 • Wypełnianie obiektu wzorkiem
 • Tworzenie własnego wzorku
 1. Symbole:
 • Zastosowanie symboli
 • Definiowanie własnych symboli
 • Tworzenie kompozycji z wykorzystaniem symboli
 1. Zastosowanie wybranych efektów:
 • Dodawanie cienia do obiektów
 • Tekst akapitowy
 • Przegląd wybranych efektów
 • Efekt scribble, warp, 3D
 • Mapowanie grafiki
 1. Warstwy i grupy:
 • Grupowanie obiektów
 • Edycja zawartości
 • Zastosowanie warstw

Kurs o łącznym czasie trwania 24 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z klientami. Program kursu może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.