KURS ADOBE PHOTOSHOP – 16 h

 Główne zagadnienia zawarte w programie kursu:

 1. Interfejs programu Adobe Photoshop: 
 • Grafika rastrowa i wektorowa – specyfika, podobieństwa i różnice
 • Najpopularniejsze formaty graficzne
 • Arkusz roboczy Photoshopa, personalizacja interfejsu, paski, okna, dokery, skróty
 • Otwieranie, zapisywanie i opcje dokumentu PSD.
 • Linijki, siatka, prowadnice - ustawienia
 • Definiowanie wielkości i rozdzielczości obrazu
 • Definiowanie wielkości obszaru roboczego
 • Przygotowanie obrazu do druku i na stronę WWW
 • Kadrowanie
 1. Technika pracy na warstwach:
 • Tworzenie nowych warstw - metody Kopiowania, Usuwania, Zmiany kolejności warstw
 • Blokowanie przezroczystości, położenia, pikseli
 • Łączenie warstw, spłaszczanie obrazka
 • Zmiana przezroczystości między warstwami
 • Wyrównywanie warstw
 • Zarządzanie warstwami za pomocą zestawów (folderów)
 • Style warstwy, grupowanie i transformacje warstw
 1. Selekcje:
 • Podstawowe narzędzia selekcyjne i ich ustawienia
 • Operacje na selekcjach: Wtapianie, Wygładzanie, Rozszerzanie, Zawężanie, Transformacja swobodna
 • Zapisywanie zaznaczenia w kanale
 • Zaznaczanie pikseli podobnych i powiększanie automatyczne zaznaczenia,
 • Zaznaczanie zakresu koloru
 • Przenoszenie selekcji i warstw między obrazami
 • Wypełnianie selekcji i obrys
 1. Podstawowe narzędzia malarskie:
 • Pędzel, Ołówek, Gumka
 1. Praca z tekstem:
 • Formatowanie tekstu
 • Praca z tekstem akapitowym
 • Efekty tekstowe
 1. Podstawy edycji i tonowania obrazu:
 • Rozjaśnianie, ściemnianie, nasycanie, wysycanie, smużenie
 • Pieczątka (Stamp Tool), Łatka i inne...
 • RGB, CMYK, LAB, HSB
 • Omówienie kanałów
 • Praca z obrazem czarno-białym
 • Funkcje i narzędzia retuszerskie
 1. Korekta kolorystyczna obrazu:
 • Automatyczna korekta obrazów
 • Praca na poziomach jasności i Histogramie
 • Korygowanie poziomów jasności za pomocą Curves
 • Zmiana kolorów, nasycenia, jasności za pomocą Hue-Saturation
 • Zmiana kolorów, nasycenia, jasności za pomocą Replace Color
 • Filtrowanie korekcyjne i destrukcyjne
 1. Ścieżki - tworzenie i edycja:
 • Przekształcanie ścieżek w selekcje i odwrotnie
 • Narzędzia do edycji ścieżek
 • Praca na węzłach
 1. Funkcje grafiki internetowej:
 • Tworzenie animacji
 • Tworzenie MAP "Cięcie" obrazków
 • Tworzenie Rollover
 1. Własny projekt reklamowy w formacie rastrowym

Kurs o łącznym czasie trwania 16 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z klientami. Program kursu może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.