Kurs Intendent -  8 godzin

 

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu pracy i obowiązków intendenta w placówkach żywienia zbiorowego.

 

Cel kursu: Uczestnicy kursu poznają tajniki pracy osoby zatrudnionej w zawodzie intendent.

Program kursu:

Obowiązki na stanowisku intendent w zakładzie żywienia zbiorowego w odniesieniu do przepisów Kodeksu Pracy, dyscypliny finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, wymagań sanitarno- epidemiologicznych

Dietetyk i jego obowiązki

Przedstawienie klasyfikacji diet

Przepisy BHP, HAACP, GHP, GMP

Podział  obowiązków w danej placówce

Omówienie zadań i czynności w jednostce:

  • Dyscyplina finansowa panująca w jednostce
  • Racjonalne gospodarowanie środkami pieniężnymi 
  • Wartość poszczególnych zamówień
  • Magazyn i jego rola
  • Dostawa i przyjęcie towaru
  • Sprawdzanie temperatur produktów
  • Kartoteki przychodów i rozchodów

Dokumentacja w pracy intendenta

Część dietetyczna praktyczna:

  • Zapoznanie z tablicami produktów i potraw
  • Układanie jadłospisów – zajęcia praktyczne