KURSU MANAGER GASTRONOMII -  30 h

Główne zagadnienia zawarte w programie kursu:

1. Wprowadzenie do zarządzania gastronomią

 • Definicja zarządzania w gastronomii
 • Rola menadżera gastronomii
 • Wyzwania i możliwości w branży gastronomicznej
 • Trendy w zarządzaniu gastronomią

2. Organizacja i planowanie

 • Struktura organizacyjna restauracji
 • Tworzenie harmonogramów pracy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gastronomii
 • Planowanie menu i zakupy

3. obsługa klienta

 • Budowanie relacji z klientem
 • Obsługa klienta w restauracji
 • Rozwiązywanie konfliktów i skarg klientów
 • Techniki sprzedaży w gastronomii

4. Zarządzanie zasobami

 • Kontrola kosztów i wydatków
 • Zarządzanie zapasami i magazynowaniem
 • Zarządzanie jakością w gastronomii
 • Utrzymanie higieny i bezpieczeństwa w miejscu pracy

5. Marketing gastronomiczny

 • Podstawy marketingu w gastronomii
 • Kreowanie marki restauracji
 • Promocja i reklama
 • Obsługa mediów społecznościowych w gastronomii

6. Zarządzanie finansami

 • Planowanie budżetu i kontrola finansowa
 • Rachunkowość w gastronomii
 • Analiza opłacalności
 • Rozliczanie podatków

7. Kreatywność w gastronomii

 • Innowacje w menu i kuchni
 • Tworzenie unikalnego doświadczenia klienta
 • Rozwijanie kreatywności personelu

8. Etyka i kodeks postępowania

 • Etyka biznesu w gastronomii
 • Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa
 • Kodeks postępowania menadżera gastronomii

9. Zarządzanie czasem

 • Skuteczne zarządzanie czasem w restauracji
 • Priorytetyzacja zadań
 • Techniki zarządzania stresem

10. Rozwój kariery w gastronomii

 • Możliwości rozwoju zawodowego w branży gastronomicznej
 • Kursy doskonalące i szkolenia
 • Budowanie sieci kontaktów w branży

Kurs o łącznym czasie trwania 30 godzin pozwoli na dogłębne omówienie każdego z tych tematów oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Program kursu może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Uczestników.

Uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.